Aktualności

Aktualności

Konkurs "MÓJ LAS"

Uczennica naszej szkoły Anna Kuchta z klasy 2 TG zdobyła IV miejsce w etapie regionalnym (Małopolska) ogólnopolskiego konkursu "Mój Las" w kategorii IV obejmującej młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody. Tegoroczna edycja związana była z tematem "Las, który leczy".
Serdecznie gratulujemy!

Mój las

Światowy Dzień Bez Papierosa

Niedawno, bo 31 maja na całym świecie obchodzono Światowy Dzień Bez Papierosa. Dzień ten stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten ma również zachęcić do powstrzymania się od palenia tytoniu choćby przez 24 godziny. Hasłem przewodnim tegorocznego dnia jest ochrona młodzieży przed manipulacjami przemysłu tytoniowego. Jeżeli palisz, to pamiętaj, że kupując papierosy, dajesz okazję do ogromnego bogacenia się koncernów tytoniowych i ich właścicieli wykorzystujących naiwność i niedojrzałość młodych ludzi, którzy ulegając fałszywej modzie i presji rówieśników niszczą swoje zdrowie. Zastanów się czy chcesz, żeby ktoś zarabiał na tobie i twoim zniszczonym zdrowiu czy nawet życiu? Szacuje się, że co drugi nastolatek w Polsce pali. Niemal 60 proc. osób w wieku 15-18 lat przynajmniej raz w życiu sięgnęło po papierosa. Młodzi ludzie z reguły zaczynają palenie w wieku12-14 lat, ale niektórzy jeszcze wcześniej. Na pewno wiecie, że dym tytoniowy zawiera około 7 tys. związków chemicznych, z czego 70 rakotwórczych i jest wielką trucizną dla organizmu tych, którzy palą. W sytuacji epidemii koronawirusem warto wiedzieć , że osoby palące są bardziej narażone na ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2, a jeśli dojdzie do rozwinięcia się choroby COVID-19, to jej przebieg u osób palących jest znacznie cięższy i wzrasta ryzyko zgonu. Może to dobry moment na rzucenie palenia, albo jego ograniczenie? Zachęcam do zapoznania się z plakatami. Pedagog Agata Kęsek-Olesek

1. Co tracisz paląc papierosy?

2. Co zyskujesz zrywając z nałogiem?

3. Gdzie uzyskać pomoc rzucając palenie?

4. Czy wiesz, że jestes potencjalną ofiarą przemysłu tytoniowego?

5. Szkodliwośc palenia biernego

Próbne matury

W dniach od 2 do 6 kwietnia 2020 r. uczniowie klas maturalnych mieli możliwość sprawdzenia stanu przygotowań do egzaminu maturalnego. Próbna matura odbyła się w sposób zdalny, zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami CKE. Wszystkim chętnym uczniom szkoła stworzyła warunki do sprawdzenia swoich sił. Mamy nadzieję, że egzamin potwierdzi, że są dobrze przygotowani.

Powrót z praktyki

Dyrektor ZSZiO w Sułkowicach informuje, że wszyscy uczestnicy praktyk zagranicznych w Berlinie oraz ich opiekunowie zakończyli dobrowolną 14-dniową domową kwarantannę. U nikogo nie wystąpiły żadne objawy zakażenia koronawirusem.

Koronawirus (turnus dla klas III)

Materiały dla kursantów e-materiały:

- sprzedawca

- stolarz

- operator obrabiarek skrawających

- ślusarz

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Dyrektor ZSZiO w Sułkowicach  informuje:

 1. Zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach są zawieszone na 2 tygodnie (tj.: od 12.03.2020 r – 25.03.2020 r.);
 2. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 3. Nauczyciele przygotują odpowiednie materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekażą je przez dziennik elektroniczny;
 4. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 5. Od 16 marca br. są zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 6. Należy na bieżąco śledzić komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje na stronie internetowej szkoły zszio.edu.pl

 Dodatkowa informacja dla uczniów:

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy e-podreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Informacje MEN dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych pracowników:

"W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej."

Pozostałe informacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów znajdują się na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja

Informacje o e-materiałach przygotowanych przez nauczycieli będą przekazywane uczniom za pośrednictwem e-dziennika.

Koronawirus

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Dyrektor ZSZiO w Sułkowicach  informuje:

 1. Zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach są zawieszone na 2 tygodnie (tj.: od 12.03.2020 r – 25.03.2020 r.);
 2. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 3. Nauczyciele przygotują odpowiednie materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekażą je przez dziennik elektroniczny;
 4. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 5. Od 16 marca br. są zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 6. Należy na bieżąco śledzić komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje na stronie internetowej szkoły zszio.edu.pl

 Dodatkowa informacja dla uczniów:

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy e-podreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Informacje MEN dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych pracowników:

"W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej."

Pozostałe informacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów znajdują się na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja

Informacje o e-materiałach przygotowanych przez nauczycieli będą przekazywane uczniom za pośrednictwem e-dziennika.

Materiały dla kursantów e-materiały:

- sprzedawca

- stolarz

- operator obrabiarek skrawających

- ślusarz

 

Praktyka w Berlinie

Dyrektor ZSZiO w Sułkowicach informuje, że w chwili obecnej 25 uczniów ZSZiO w Sułkowicach wraz z dwoma opiekunami przebywa na praktyce zawodowej w Berlinie. Praktyka przebiega zgodnie z planem.  Przewidywany powrót uczestników zaplanowany jest na sobotę 14 marca 2020r., bezpośrednio do miejsc zamieszkania. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego od tego dnia przez okres do czternastu dni uczniowie i opiekunowie zobowiązani są pozostawać w swoich domach, zachowując odpowiednie procedury sanitarne. Skrócenie pobytu na praktykach z czterech do dwóch tygodni NIE WYNIKA Z PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH UCZESTNIKÓW, a jest wynikiem rozsądnego i praktycznego podejścia do problemu wynikającego z rosnącej liczby zachorowań na chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie.

Podsumowanie Tygodnia Zdrowia

Zakończyła się XIII edycja Szkolnego Tygodnia Zdrowia. W tym roku odbywał się on pod hasłem „ŻYJ ZGODNIE Z NATURĄ, ZALOGUJ SIĘ W REALU”. Poruszaliśmy tematy dotyczące tego jak ważny dla człowieka, dla jego zdrowia fizycznego ale też psychicznego, jest kontakt z naturą. Informowaliśmy o zagrożeniach związanych z nieodpowiedzialnym używaniem nowych technologii i mediów podkreślając fakt, że człowiek jako gatunek przez setki tysięcy lat swojej ewolucji przystosowywał się do świata, w którym ich nie było.

Uczniowie przygotowali plakaty, z których można było dowiedzieć się np. o wpływie fal elektromagnetycznych na zdrowie, jaki wpływ na zdrowie ma telefonia komórkowa a także praca przy komputerze, jakie korzyści możemy czerpać z przebywania w lesie, jak na nasze zdrowie wpływa sport, czy jaką moc mają lecznicze zioła. 11 lutego nawiązaliśmy tematyką do Europejskiego Dnia Numeru 112 podkreślając znaczenie pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Część klas uczestniczyła w sesji dotyczącej wpływu lasu na zdrowie człowieka oraz uzależnienia od Internetu i smartfonów. Przeprowadziliśmy też ogólnopolską akcję profilaktyczną „znamięznamje” na temat nowotworu skóry – czerniaka.

Jak co roku uczniowie mogli wykazać się zdobytą wiedzą w Konkursie Wiedzy o Zdrowiu. Startowało w nim 24 uczniów. Zwyciężył Bartłomiej Wincenciak z klasy III TG, miejsce drugie zdobyła Patrycja Biela z I TG a trzecim miejscem podzielili się Anna Kuchta z II TG i Damian Dzidek z I Tmm. Zwycięzcom gratulujemy i żywimy głęboką nadzieję, że ta coroczna akcja przeprowadzana w naszej szkole, pomoże nam wszystkim w zdobyciu cennego trofeum jakim po prostu jest nasze zdrowie.

 • 87348770_871873049924177_2972531738686783488_n
 • 87964563_2217346701894287_3406995189942714368_n
 • 87964577_197609391492707_2534011592035532800_n
 • 87978560_799784997208917_4675452452978294784_n
 • 87990825_1343802085822763_3165690514070568960_n

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły