Młodociani pracownicy

Młodociani pracownicy

  • Urszula Woźnik-Batko

Ocena z zajęć praktycznych młodocianego pracownika

Karta oceny - do pobrania.
Należy ją wydrukować, wypełnić i dostarczyć do szkoły.

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły