Praca szkoły w czasie epidemii

Regulamin epidemia

 • Urszula Woźnik-Batko

Regulamin funkcjonowania ZSZiO w Sułkowicach w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/21

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych ani w izolacji.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych ani w izolacji.
 3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk (przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego).
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej tzn. maseczki ochronne lub przyłbice.
 5. Podczas pobytu w szkole, podczas przerw oraz zajęć lekcyjnych, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły używają maseczek lub przyłbic. Dozwolone jest zdejmowanie maseczki w trakcie lekcji.
 6. Przebywający w szkole zobowiązani są do dbania o higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
 7. Przebywający w szkole zobowiązani są do dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego – 1,5 m.
 8. W szkole zostają wyznaczone strefy przebywania poszczególnych oddziałów w wyznaczonych salach, kierunki poruszania się ciągami komunikacyjnymi oraz korzystania z toalet.
 9. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą wejściami A, B, C lub D (wejścia do poszczególnych stref) według dołączonego schematu, pojedynczo, z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
 10. W każdej sali lekcyjnej, pracowniach zawodowych oraz bibliotece szkolnej znajdują się regulaminy sal zawierające zasady postępowania w czasie epidemii.
 11. W czasie zajęć lekcyjnych i przerw uczniowie nie opuszczają terenu szkoły.
 12. Uczniowie spędzają krótkie przerwy na korytarzu w obrębie swojej sali.
 13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają długie przerwy na świeżym powietrzu w przydzielonych strefach: Strefa A – wewnętrzne podwórko, strefa B - boisko szkolne, strefa C – trawnik za halą warsztatową, strefa D – okolice bieżni.
 14. W dni deszczowe oraz w okresie zimowym wierzchnie okrycie uczniowie zostawiają w szatni, w boksie danej klasy.
 15. Zajęcia w szkole odbywają się w trybie tradycyjnym. W przypadku objęcia rejonu strefą żółtą lub czerwoną możliwe będzie wprowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego.
 16. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej w harmonogramie sali lub w pracowni zawodowej.
 17. W klasach, gdzie istnieje podział na grupy, jedna grupa pozostaje w wyznaczonej sali, a druga przechodzi do innej wskazanej sali.
 18. Nauczyciele przychodzą na zajęcia do danej klasy.
 19. W czasie zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów, podręczników i zeszytów.
 20. Sale, w których odbywają się zajęcia, są wietrzone na każdej przerwie.
 21. Korytarze są wietrzone po przerwach.
 22. Po skończonych zajęciach sale są dezynfekowane.

Na terenie szkoły codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i blatów w salach oraz ciągach komunikacyjnych

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły