Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach tworzą:

 • Technikum im. Karola Wojtyły kształci w zawodach:

  • Technik mechatronik,
  • Technik mechanik CNC,
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Branżowa Szkoła I stopnia im. Wojska Polskiego

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą o 2 i 3-letnim okresie nauczania. Do szkoły o 3-letnim okresie nauczania mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum. Do szkoły o 2-letnim okresie nauczania mogą ubiegać się kandydaci po szkole zawodowej. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzone jest w formie zaocznej. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy mają formę zjazdów (2 razy w miesiącu w soboty i niedziele), które odbywają się w terminach wyznaczonych na początku roku szkolnego. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kontroluje procę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasy wielozawodowe/młodociany pracownik

Mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechatronik, kowal, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, stolarz i inne.

W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Technik Mechanik CNC

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji technicznej.
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, nadzoruje przebieg procesów technologicznych, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu i proces produkcyjny.
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły