Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 • ZSZiO w Sułkowicach

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego został utworzony na podstawie uchwały Nr XXVI/199/2005 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2005 r. i wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. 

Do zadań Ośrodka należy:

 • Dokształcanie młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 • Dokształcanie młodocianych pracowników, zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.
 • Organizacja kursów doskonalących zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska i uprawnieniami.

Terminarz kursu dla klas I  w ODiDZ  przy ZSZiO Sułkowice w roku szkolnym 2018/2019:

Zawód

termin

miejsce

Kursy realizowane w ODiDZ w Sułkowicach

sprzedawca

4 marca  2019, godz. 10.40.

główny budynek szkoły,

 ul. Szkolna 34, sala 4

operator obrabiarek skrawających

4 marca  2019, godz. 9.00.

główny budynek szkoły,

 ul. Szkolna 34, sala W1

ślusarz

4 marca  2019, godz. 9.00.

główny budynek szkoły,

 ul. Szkolna 34, sala W1

stolarz

4 marca  2019, godz. 8.15.

budynek byłych warsztatów, ul. 1-go Maja 66, I piętro s.1

Kursy realizowane w ODiDZ przy ZSTE w Myślenicach
murarz-tynkarz 5 marca 2019, godz 11.30 budynek ZSTE ul.
Żeromskiego 17, s.27
mechanik
pojazdów
samochodowych
4 marca 2019, godz.8.00 budynek ZSTE ul.
Żeromskiego 17, s.19
Kursy realizowane w ODiDZprzy ZSOiZ w Lubniu
piekarz 4 marca 2019, godz.8.00 budynek szkoły, Lubień 20

                                                                                             Tadeusz Pelc

 

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły