Kierunki kształcenia

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, nadzoruje przebieg procesów technologicznych, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu i proces produkcyjny.
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

  • TG.07. - Sporządzanie potraw i napojów.
  • TG.16. - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Będziesz uczyć się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi konsumenta. Przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego. Odbędziesz 4 tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjno-konstrukcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Porlugalia, Anglia).

Po ukończeniu szkoły znajdziesz zatrudnienie w placówkach prowadzących działalność gastronomiczną jak: hotele, restauracje, bary, kawiarnie, firmy cateringowe, pensionaty. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Możesz kontynuować naukę na studiach.
 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06