Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium 1894 - 2004 i dalej!

16 października 1894

Poświęcenie C.K. SZKOŁY KOWALSKIEJ W SUŁKOWICACH. W drewnianym budynku usytuowanym na hektarowej parceli położonej na skraju Sułkowic w roku szkolny 1894/95 rozpoczęło naukę 11 uczniów, a kadrę pedagogiczną stanowiło 6 nauczycieli, w tym pierwszy Dyrektor inż. Franciszek Smereczyński.


1903

Szkoła wprowadziła się do nowego murowanego piętrowego budynku.


22 grudnia 1904

Reskryptem c.k. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia zmieniona został nazwa szkoły na C.K. SZKOŁA ZAWODOWA PRZEMYSŁU ŻELAZNEGO. Obok kowalskiego wprowadzono kierunek ślusarski.


1904/1905

Powołano do życia Towarzystwo opiekujące się założoną bursą uczniowską. Bursę zorganizowaną dla 25 uczniów ulokowano w dawnej karczmie plebańskiej oddalonej o około 2 km od szkoły. Uczniowie mieszkający w Bursie otrzymywali stypendia fundowane przez powiaty, z których pochodzili.


1 września 1905

Pracę nauczyciela zawodu rozpoczął werkmistrz Andrzej Chodnik, pierwszy absolwent, który powrócił w mury Szkoły jako pedagog.


1 września 1907

Na wystawie przemysłowo-rolniczej w Wadowicach c.k. Szkoła Zawodowa Przemysłu Żelaznego w Sułkowicach otrzymała DYPLOM HONOROWY. Jerzy Tyrowicz kierownik warsztatów szkolnych otrzymał SREBRNY MEDAL za wzorowe urządzenie wystawy.


1920

Oddano do użytku nową halę warsztatową wykonaną z żelbetonu, zlokalizowaną tuż obok szkoły.


1927/1928

W związku z przeniesieniem dyrektora Franciszka Smereczyńskiego do pracy w Okręgowym Inspektoracie Szkól Zawodowych w Krakowie, obowiązki dyrektora pełnił Stanisław Mielecki - kierownik warsztatów szkolnych.


lipiec 1928

Na stanowisko dyrektora został powołany Ludwik Korta.


1930 - 1934

Funkcję dyrektora sprawował inż. Julian Schreiber.


1 września 1934

Na stanowisko dyrektora powraca Ludwik Korta


1938/1939

Funkcję dyrektora objął Władysław Sala.


1939 - 1945

W okresie okupacji hitlerowskiej Szkoła nie przerwała swej działalności, jednak program nauczania został zawężony (SZKOŁA RZEMIEśLNICZA DLA PRZEMYSŁU METALOWEGO) i dostosowany do dwuletniego okresu edukacji nastawionej wyłącznie na kształcenie w zakresie praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Warsztaty szkolne produkowały części dla przemysłu zbrojeniowego Rzeszy. Ponieważ Szkoła chroniła częściowo przed przymusowym wywozem na roboty do Niemiec, liczba uczniów w 1944 roku osiągnęła rekordowy w 50-letniej historii stan 160.


30 kwietnia 1944

Z powodu aktywnej pracy konspiracyjnej, organizacji tajnego nauczania, redagowania i wydawania odezw, broszurek i ulotek zostali przez hitlerowców aresztowani i zamordowani trzej nauczyciele: Władysław Sala (ostatni przedwojenny dyrektor), Karol Profic (nauczyciel zawodu, wielki działacz społeczny) i dr Józef Sułkowski (nauczyciel języka polskiego).


grudzień 1944

W Jaroszowicach koło Wadowic gestapowcy zastrzelili podczas pełnienia służby żołnierza podziemnego Wojska Polskiego dwóch uczniów: Tadeusza i Pawła Brańków - akowskich łączników.


1945

Szkoła wznowiła działalność po zniszczeniach wojennych pod nazwą PAŃSTWOWA SZKOŁA MECHANICZNA W SUŁKOWICACH. Na stanowisko dyrektora został powołany Karol Sąsiada.


1947

Szkołę przemianowano na MĘSKIE GIMNAZJUM MECHANICZNE.


1950

Ponowna zmiana nazwy Szkoły na LICEUM MECHANICZNE I-GO STOPNIA (bez matury).


1951

Stanowisko dyrektora objął mgr Roman Gawroński.


1951

Program nauczania zawężono do dwóch lat i przemianowano Szkołę na ZASADNICZĄ SZKOŁĘ METALOWĄ.


1953

Oddano do użytku przebudowany i rozbudowany do 100 miejsc Internat szkolny.


1954

Ministerstwo Oświaty i Wychowania przekształciło szkołę w trzyletnią ZASADNICZĄ SZKOŁĘ MECHANIZACJI ROLNICTWA. Głównym kierunkiem kształcenia był zawód: mechanik maszyn rolniczych. Oprócz tego kształcono kowali i ślusarzy. Po raz pierwszy przyjęto do szkoły dziewczęta.


1965

Obowiązki dyrektora objął mgr Ludwik Dziewoński


1 września 1967

Na stanowisko dyrektora został powołany mgr inż. Stanisław Kufrej.


1 stycznia 1972

Zmiana nazwy na ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W SUŁKOWICACH spowodowana była wprowadzeniem do oferty kształcenia kolejnego zawodu: mechanik - kierowca pojazdów samochodowych.


1 września 1973

Rozpoczyna działalność LICEUM ZAWODOWE W SUŁKOWICACH - zawód: mechanik obróbki skrawaniem - pierwsza szkoła kończąca się egzaminem dojrzałości.


27 października 1973

Oficjalne przekazanie do użytku nowego obiektu. Dwu piętrowy budynek szkolny wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną, pięknie usytuowany wśród lasu na skraju Sułkowic (ok. 1 km od starego budynku), został wybudowany wciągu 2 lat.


20 marca 1974

Andrzej Chodnik odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nestor nauczycieli, absolwent c.k. Szkoły Kowalskiej w Sułkowicach z 1903 roku, od 1905 - nauczyciel zawodu, przepracował z młodzieżą 62 lata. W chwili wręczenia odznaczenia miał 90 lat.


1 września 1974

Rozpoczyna działalność 3-letnie TECHNIKUM MECHANICZNE DLA PRACUJĄCYCH na podbudowie programowej szkoły zasadniczej - zawód: technik obróbki skrawaniem


12 października 1974

Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała imię Ludowego Wojska Polskiego i sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo.

Przekazany został Szkole przyznany przez Ministra Oświaty i Wychowania Medal Pamiątkowy z okazji utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci nauczycieli zamordowanych przez hitlerowców.

Uroczyste obchody 80-lecia Szkoły.


wrzesień 1974

Decyzją Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP powołany został Szczep "Leśny" ZHP im. Władysława Orkana w Sułkowicach. Powstał Harcerski Zespół PINIA


październik 1974

Ustanowiono Harcerską Odznakę "WIEDZA" i tryb jej przyznawania za wybitne osiągnięcia w kształceniu zawodowym. Pierwsze odznaki wręczono w roku 1976.


wrzesień 1975

Wznowił działalność przebudowany Internat. W 2- 4 osobowych pokojach przygotowano 150 miejsc. W okresie trwania remontu wychowankowie mieszkali w budynku starej szkoły lub na stancjach. Stary budynek szkolny zajęły Warsztaty na pomieszczenia administracyjne i sale ze stanowiskami do obróbki ręcznej.


5 kwietnia 1977

Uroczystość wręczenia sztandaru Szczepowi "Leśny" ZHP im Wł. Orkana. Sztandar ufundował Komitet Rodzicielski. Powstał Młodzieżowy Krąg Instruktorski "WIĄZ"


maj 1977

Pierwsze w dziejach Szkoły egzaminy dojrzałości zdało 29 uczniów Liceum Zawodowego i 37 słuchaczy Technikum dla Pracujących.


1977

Szczypiorniści wywalczyli Mistrzostwo Polski Juniorów w piłce ręcznej. Uczeń Janusz Rzewuski reprezentował Polskę na I Młodzieżowych Mistrzostwach świata w Szwecji i został powołany do kadry Olimpijskiej na Igrzyska w Moskwie w 1980.


wrzesień 1979

Utworzenie zbiorczego zakładu pod nazwą ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH.


4 stycznia 1982

Wznowienie zajęć szkolnych po trzytygodniowej przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego.


luty 1982

Ukazał się pierwszy numer "czasodruku" niezależnego i humorystycznego "Kij w mrowisko" wydawanego przez Szczep "Leśny" ZHP.


1 luty 1983

Na stanowisko dyrektora zostaje powołany mgr Stefan Żuber, dotychczasowy zastępca dyrektora Kufreja odwołanego z funkcji na skutek cofnięcia rekomendacji PZPR.


września 1983

Harcerski Zespół "Pinia" przekształcił się w Szkolny Zespół Artystyczny "EUREKA".


28 czerwca 1984

Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa nadało Szkole Złotą Odznakę za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej.


1 września 1985

W związku z przejściem poprzednika na emeryturę, na stanowisko dyrektora zostaje powołana mgr Mirosława Paul.


1987 - 1989

Wymiana młodzieżowa ze szkołą zawodową w Schmöln (NRD).


1989

Wyburzono budynek szkolny z 1903 roku.


2 września 1989

Uroczyste otwarcie nowej hali Warsztatów szkolnych przy ul. 1 Maja 66 gdzie zlokalizowany został dział obróbki metalu. Działy mechaniki pojazdowej i mechanizacji rolnictwa ulokowane zostały w filii w rudniku oddalonej o 2,5 km od siedziby Warsztatów i Internatu oraz 1,5 km od Szkoły. Poszerzenie kształcenia w Liceum Zawodowym o zawód: pracownik administracyjno biurowy. Powstała pierwsza w dziejach szkoły klasa żeńska. Zmiana specjalizacji w Technikum mechanicznym dla Pracujących na: budowa maszyn i urządzeń rolniczych.


14 października 1989

Uroczyste otwarcie IZBY TRADYCJI rzemiosła i szkolnictwa zawodowego utworzonej staraniem Aleksandry Korpal (nauczyciel przedmiotów zawodowych) przy pomocy Józefa Lisowskiego i Jana Bochenka (nauczyciele zawodu).


1990

Początek wymiany sportowej, piłka ręczna dziewcząt, z Danią. Udział w dorocznych międzynarodowych turniejach wielkanocnych HANDCOCK CUP Skive. Nasze uczennice występujące w barwach K.S. "Gościbia" Sułkowice, od 1991 roku przez 10 lat zawsze plasowały się na I lub II miejscu w swojej grupie wiekowej.


1 września 1990

W wyniku starań NSZZ "Solidarność" na stanowisko dyrektora powraca na dwa lata mgr inż. Stanisław Kufrej.


kwiecień / czerwiec 1991

Wymiana młodzieżowa z ENSEMBLE SCOLAIRE JEAN XIII, MONTIGNY les METZ (Francja).


1991

Awans drużyny "Gościbia" składającej się z uczennic i absolwentek, do II ligi kobiet w piłce ręcznej.


17 grudnia 1991

Kurator Oświaty w Krakowie Aktem Nadania zmienił imię ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im Ludowego Wojska Polskiego na ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ im WOJSKA POLSKIEGO.


1992

Szczypiornistki wywalczyły Mistrzostwo Polski juniorek młodszych.


kwiecień 1992

Nagroda pieniężna II stopnia dla Szkoły na realizację projektu pt. "Szkoła moich marzeń" opracowanego przez 7 osobowy zespół uczennic z Liceum Zawodowego (pracownik administracyjno-biurowy) na Ogólnopolski Konkurs Moja Szkoła Szkołą Przedsiębiorczości.


1 września 1992

Stanowisko dyrektora objęła mgr inż. Aleksandra Korpal - pierwszy dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.


październik 1992

Za środki z nagrody w konkursie "Moja Szkoła Szkołą Przedsiębiorczości" zakupiono komputery i dzięki pomocy Rodziców uruchomiono pierwszą w szkole PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ.


kwiecień 1993

O rok starsze szczypiornistki wywalczyły Wicemistrzostwo Polski juniorek starszych.


1 września 1993

Poszerzono możliwości kształcenia o LICEUM EKONOMICZNE w zawodzie technik ekonomista ze specjalnością rachunkowość i rynek rolny. Zmieniono nazwę zbiorczego zakładu na ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SUŁKOWICACH.


14 października 1993

Inż. Tadeusz Moskal - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych - otrzymał "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ".olny. Zmieniono nazwę zbiorczego zakładu na ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SUŁKOWICACH.


14 maj 1994

Minister Edukacji Narodowej nadał Radzie Rodziców Komitetu Rodzicielskiego odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY.


lipiec 1994

Nasze uczennice wywalczyły II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Teramo (Włochy).


1 września 1994

Otwarto POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE w zawodzie technik obsługi turystycznej.


14 października 1994

Mgr Władysław Piątkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki ręcznej - otrzymał "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.


14 - 16 października 1994

Uroczyste obchody 100-LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SUŁKOWICACH. I ZJAZD ABSOLWENTÓW wszystkich roczników i typów szkół. Narodziny tradycji obchodzenia śWIĘTA SZKOŁY w dniu 16 października każdego roku.


maj / czerwiec 1995

Odznaki WIEDZA,

Medal NAJLEPSZY w ZAWODZIE,

Puchary UCZEŃ ROKU.

Opracowano i wdrożono system nagród dla uczniów. W związku z zakończeniem roku wręczono pierwsze:


17 lipca 1995

Izba Tradycji uzyskała status MUZEUM SZKOLNEGO, a jej eksponaty wpisane zostały do rejestru muzealiów oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.


1 września 1995

Utworzenie pierwszej klasy 5 - letniego TECHNIKUM MECHANICZNEGO dla młodzieży o specjalności obróbka skrawaniem.


październik 1995

Pierwsza wycieczka załogi i ich rodzin oraz uczniów i przyjaciół Szkoły z cyklu "Poznajemy stolice Europy"


grudzień 1995

Rejestracja STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ Zespołu Szkół Zawodowych w Sułkowicach.


4 czerwca 1996

I miejsce w konkursie "Tradycje i współczesność samorządu Krakowa i województwa krakowskiego"


czerwiec 1996

I Plener Malarski pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły.


1 września 1996

Rozpoczęło działalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCąCE W SUŁKOWICACH.


28 kwietnia 1997

Nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Moja Szkoła Szkołą Przedsiębiorczości za projekt pt. "RUBIKON" - Biuro Młodych Przedsiębiorców" opracowany przez 6 uczennic z Liceum Ekonomicznego.


kwiecień 1997

Marek Liszka pierwszym olimpijczykiem - finalista X Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.


czerwiec 1997

I miejsce i indeksy dla 2 absolwentek Liceum Ekonomicznego za zwycięstwo w branży ekonomicznej Wojewódzkiego Konkursu Prac Dyplomowych DYPLOM 97.


31 grudzień 1997

Zakończenie wizytacji pracy Szkoły prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie - ocena szczególnie wyróżniająca.


czerwiec 1998

I miejsce i indeksy dla 2 absolwentek Liceum Ekonomicznego za zwycięstwo w branży ekonomicznej Wojewódzkiego Konkursu Prac Dyplomowych DYPLOM '98.


1998

Brązowy medal Mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce ręcznej.


1998/1999

Liceum Ogólnokształcącego,

Liceum Zawodowego,

Liceum Ekonomicznego.

Pierwsze stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów


9 marca 1999

Innaguracja działalności Galerii Internat.


czerwiec 1999

I miejsce w branży rolno-spożywczej Wojewódzkiego Konkursu Prac Dyplomowych DYPLOM ’99.


16 października 1999

Obchody 105-lecia Szkoły i II Zjazd Absolwentów. Uroczyste otwarcie Pracowni techniczno - komputerowej dla warsztatów szkolnych.


grudzień 1999

Początek nowej tradycji szkolnej - "Wigilijne spotkanie Załogi".


2000

Awans naszych szczypiornistek w barwach K.S. "Gościbia" do I ligi Kobiet, seria B.


maj 2000

Organizacja I edycji Powiatowego Konkursu Prac Dyplomowych DYPLOM 2000.


maj / czerwiec 2000

Pierwsze egzaminy dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Sułkowicach. Ustanowienie nagrody - pucharu "WYBITNY ABSOLWENT".


14 października 2000

Mgr inż. Aleksandra Korpal - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych , dyrektor Szkoły - otrzymała "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ".


grudzień 2000

Szkoła została uznana za najmilszą w Wielkim Konkursie Milenijnym organizowanym przez Gazetę Myślenicką pt. "Moja Szkoła".


czerwiec 2001

III miejsce w Małopolskim Turnieju Ekologicznym.


14 października 2001

Mgr Elżbieta Stopa - nauczyciel matematyki - otrzymała "MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ".


grudzień 2001

Uczeń Paweł Norek zwycięzcą XXI Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego Kadetów.


1 września 2002

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,

LICEUM PROFILOWANE,

TECHNIKUM,

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO.

Rozpoczęły działalność szkóły ponadgimnazjalne:


październik 2002

Początek działalności Szkolnego Kabaretu "Balonik z Zielonej".


luty 2003

Utworzono oddział Szkoły Policealnej w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI.


26 kwietnia 2003

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. śW. JANA KANTEGO. Uroczystość związane z nadaniem imienia, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęcenie Szkoły i otwarcie nowoczesnej pracowni informatycznej.


maj 2003

Po raz pierwszy uczniowie liceum i technikum przystąpili do egzaminu dojrzałości połączonego z egzaminem wstępnym na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.


czerwiec 2003

Opuścili Szkołę Policealną pierwsi absolwenci w zawodzie: TECHNIK INFORMATYK.


30 czerwiec 2003

Zmiana ogólnej nazwy Szkoły na ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCąCYCH W SUŁKOWICACH


14 października 2003

Samorząd Uczniowski Technikum ogłosił rozpoczęcie starań o pozyskanie patrona. Liceum, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa przystąpiły do współzawodnictwa o tytuł "Szkoły z Klasą".


luty 2004

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zatwierdziła utworzenie OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO w zawodzie KOWAL.


30 maj - 2 czerwca 2004

Odbył się I SZKOLNY FESTIWAL NAUKI.


czerwca 2004

I i III miejsce w konkursie "Moje gospodarstwo ekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju wsi" zorganizowanym dla uczniów szkół małopolskich przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.


czerwca 2004

Rozpoczęto przyjmowanie podań do UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. św. Jana Kantego dla Dorosłych.


1 października 2004

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Technikum otrzymują zaszczytny tytuł "Szkoła z Klasą". Otrzymują go szkoły utrzymujące wysoki poziom nauczania, zapewniające odpowiednie warunki do nauki i dbające o przyjemną atmosferę.


16 października 2004

Jubileusz 110-lecia od założenia szkoły. Nadanie imienia Karola Wojtyły dla Technikum


2 kwietnia 2005

Śmierć Jana Pawła II, patrona Technikum.


1 września 2005

Naukę rozpoczynają uczniowie w nowej klasie Technikum z zawodzie technik informatyk.

 

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły