Biblioteka

Biblioteka

 • ZSZiO w Sułkowicach

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, miejscem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów, gdzie w miłej atmosferze przygotowujemy uczniów do samokształcenia, a także świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Biblioteka realizuje również zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały i udostępnia je.

Księgozbiór liczący około 13 tysięcy woluminów stanowi cenną pomoc w nauce i umożliwia dobre przygotowanie do konkursów, olimpiad, egzaminów maturalnych i zawodowych. Biblioteka posiada także zbiory multimedialne i zbiory czasopism, dba o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych, podręczników oraz literatury popularnonaukowej. W 2017 roku nasza szkoła uczestniczyła w rządowym projekcie „Narodowy Program Czytelnictwa”, dzięki któremu biblioteka pozyskała dla uczniów wiele nowości z dziedziny literatury młodzieżowej. 

W bibliotece działa także dostępne dla uczniów Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które składa się z 3 stanowisk komputerowych służących im do celów edukacyjnych. Biblioteka dysponuje również laptopem, magnetofonem, drukarką i kserokopiarką. Uczniowie i nauczyciele mogą tu wydrukować lub kopiować materiały potrzebne do lekcji.
Biblioteka szkolna bierze również aktywny udział w organizowaniu imprez szkolnych, apeli rocznicowych, przygotowuje kiermasze książek, akcje popularyzujące czytelnictwo i organizuje konkursy.
Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, aby panująca w niej była przyjazna dla uczniów, nauczycieli, studentów-absolwentów naszej szkoły i wszystkich osób, które chcą w niej korzystać zbiorów. 

Zasady pracy biblioteki i korzystania z jej zbiorów reguluje odpowiedni regulamin.

Godziny pracy biblioteki

poniedziałek - 7:45 - 13:30   |   wtorek - 7:45  - 13:30   |   środa - 7:45  - 14:30   |   czwartek - 7:45  - 14:15   |   piątek - 7:45  - 13:00

 • 20210211_100230
 • 2021_książka_roku
 • 5fa52978cf6b7
 • DSC_0918
 • DSC_0921
 • DSC_0924
 • DSC_0929
 • DSC_0931
 • DSC_0933
 • biblioteka
 • biblioteka_1_1
 • biblioteka_sowa
 • book
 • cztaj-online-1000x707
 • czytanie
 • sloneczniki
 • thumb_920x518_af90e3a0b7cae6e628023973c9e48f4d1518042127
 • wybory_książek
 • zbiórka_telefonów

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły