Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • ZSZiO w Sułkowicach

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą o 2 i 3-letnim okresie nauczania. Do szkoły o 3-letnim okresie nauczania mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum. Do szkoły o 2-letnim okresie nauczania mogą ubiegać się kandydaci po szkole zawodowej. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzone jest w formie zaocznej. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy mają formę zjazdów (2 razy w miesiącu w soboty i niedziele), które odbywają się w terminach wyznaczonych na początku roku szkolnego. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły