Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor:
mgr Waldemar Wolski

Wicedyrektor:
mgr Anna Łuczak

Kierownik szkolenia praktycznego i ODiDZ:
mgr inż. Tadeusz Pelc

Warsztaty, pedagog, biblioteka

Kierownik warsztatów szkolnych:
mgr inż. Grzegorz Biela

Pedagog szkolny:
mgr Agata Kęsek - Olesek

Bibliotekarz:
mgr Małgorzata Sroka