Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach tworzą:

→  Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego

→  Technikum im. Karola Wojtyły kształcące w zawodach:

Technik handlowiec

Technik mechatronik,

Technik mechanik CNC,

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Technik żywienia i usług gastronomicznych

→  Branżowa Szkoła I stopnia im. Wojska Polskiego - klasy wielozawodowe

→  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

→  Centrum Kształcenia Zawodowego

Technik Mechanik CNC

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji technicznej.
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kontroluje procę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, nadzoruje przebieg procesów technologicznych, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu i proces produkcyjny.
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ponadpodstawową umożliwiającą uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki w szkołach wyższych lub policealnych.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to:

 • język angielski
 • biologia
 • geografia

W czasie nauki uczniowie:

 • uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach do kształcenia ogólnego
 • przygotowują się do zdania egzaminu maturalnego
 • kończą dodatkowe certyfikowane kursy
 • rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i kołach zainteresowań.

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasy wielozawodowe/młodociany pracownik

Mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechatronik, kowal, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, stolarz i inne.

W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Technik Handlowiec

Wykonuje zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Potrafi sporządzać dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe, dokonać niezbędnych rozliczeń, opracować ofertę handlową, zamówićtowary, prowadzić negocjacje handlowe, działąnia promocyjnei marketingowe, przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, przeprowadzic inwentaryzację, określać koszty i przychody działalności handlowej, obsługiwać urządzenia techniczne wspomagające sprzedaż towarów.
Przygotowuje się do zdobycia dwóch kwalifikacji w zawodzie:

Czytaj więcej

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły