Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

ZSZiO w Sułkowicach posiada doskonałe warunki lokalowe, mieści się w przestronnym budynku. Znajdują się w nim pracownie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, wyposażone w najnowocześniejsze środki dydaktyczne sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz pozyskane ze środków unijnych.  W każdej sali znajduje się komputer z dostępem do Internetu.


Pracownie laboratoryjno-warsztatowe

Pracownia mechatroniki

Wyposażona w 5 stanowisk do montażu układów mechatronicznych: 

 • pneumatycznych
 • elektropneumatycznych
 • elektrycznych silników trójfazowych
 • silników zasilanych 24 VDC
 • sterowanych sterownikami PLC

Czytaj więcej

Pracownie gastronomiczne

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

Wyposażona jest w 8 stanowisk produkcyjnych (jedno stanowisko dla 2 uczniów). Każde stanowisko wyposażone jest w nowoczesny sprzęt kuchenny umożliwiający sporządzanie potraw i napojów.

Czytaj więcej

Zaplecze sportowe

W skład zaplecza sportowego szkoły wchodzi :

 • boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem zewnętrznym. Boisko łączy cztery podstawowe funkcje: użytkowane jest jako boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40 m, boisko do piłki koszykowej o wymiarach 15x20 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9x18 m, oraz boisko do tenisa o wymiarach 11,07x23,93 m.
 • Mała salka gimnastyczna, na której uczniowie mogą ćwiczyć podstawowe elementy gimnastyczne jak i akrobatyczne.
 • Sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do piłki siatkowej oraz zapleczem gimnastycznym.
 • Siłownia szkolna zaopatrzona w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń siłowych, bieżnią, atlasem, rowerkami magnetycznymi oraz sprzętem do treningu fitness.
 • Szkoła posiada również trzy stoły do tenisa na których można doskonalić swoje umiejętności gry.

Czytaj więcej

Muzeum szkolne

Muzeum Szkolne powstało w wyniku przekształcenia założonej w 1989 roku Szkolnej Izby Tradycji i w 1995 roku zostało wpisane do rejestru muzealiów oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Muzeum zawiera historię szkoły od jej założenia w 1894 roku do jubileuszu 120 - lecia w 2014r.

Czytaj więcej

Biblioteka

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, miejscem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów, gdzie w miłej atmosferze przygotowujemy uczniów do samokształcenia, a także świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Biblioteka realizuje również zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały i udostępnia je.

Czytaj więcej

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły