Technik Mechatronik

Technik Mechatronik

  • ZSZiO w Sułkowicach

Posiada wiedzę z takich dziedzin jak: mechanika, elektryka, elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka.

Wykonuje zadania zawodowe związane z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych.


W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

  • EE. 02. - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • EE. 21. - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Będziesz uczyć się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: projektowania CAD i programowonia obrabiarek numerycznych CAM, pracowni mechatroniki i metrologii warsztatowej, pracowni elektryki i elektroniki. Przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego. Odbędziesz 4 tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjno-konstrukcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Porlugalia, Anglia).


Po ukończeniu szkoły znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych. Możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługowo-naprawczą, możesz kontynuować naukę na studiach.
 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05