Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • ZSZiO w Sułkowicach

Planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, nadzoruje przebieg procesów technologicznych, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu i proces produkcyjny.
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

 • HGT.02. - Przygotowanie i wydawanie dań.
 • HGT.12. - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Będziesz uczyć się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi konsumenta. Przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego. Odbędziesz 4 tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjno-konstrukcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Porlugalia, Anglia).

Po ukończeniu szkoły znajdziesz zatrudnienie w placówkach prowadzących działalność gastronomiczną jak: hotele, restauracje, bary, kawiarnie, firmy cateringowe, pensionaty. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Możesz kontynuować naukę na studiach.
 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły