Samorząd

 • ZSZiO w Sułkowicach

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący: Dominik Rakowski
Zastępca: Magdalena Motyka
Sekcja Plastyczna: uczniowie klas pierwszych pod opieką Pani Małgorzaty Petranowicz
Sekcja audiowizualna: Kajetan Sroka

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Jakub Grabowski
Zastępca: Dominik Rakowski
Sekretarz: Magdalena Motyka
Sekcja Plastyczna: Wiktoria Garbień, Oliwia Leńczowska
Sekcja audiowizualna: Dominik Rakowski, Hubert Czwartek, Jan Kania

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Jakub Sroka 3tgm
Zastępca: Olgierd Wolski 3tmu

Radiowęzeł: Patryk Górka 3tmu, Jakub Sikora 3tmu

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Olgierd Wolski 2tmu
Zastępca: Jakub Sroka 2tg

Radiowęzeł: Patryk Górka 2tmu, Jakub Sikora 2 tmu

Sekcja plastyczna: Gabriela Bochenek 1tmg, Anna Kuchta 1tmg, Agnieszka Radoń 1tmg

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Ewa Francuziak, Anna Kilian

 

I. Organizacja pracy SU

 1. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów nowego przewodniczącego SU. -wrzesień
 2. Wybór samorządów klasowych.- wrzesień
 3. Zapoznanie się z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. - wrzesień
 4. Opracowanie regulaminu SU oraz planu pracy na bieżący rok szkolny. - wrzesień
 5. Powołanie sekcji: plastycznej, radiowej, organizacyjno-porządkowej. - wrzesień
 6. Co miesięczne spotkania opiekunów SU wraz z samorządami klasowymi w celu omówienia spraw bieżących.- cały rok

II. Aktywne organizowanie życia szkolnego.

 1. Prowadzenie radiowęzła, w ramach którego zostaną przeprowadzone audycje okolicznościowe np.: Dzień nauczyciela, Dzień chłopaka, Dzień kobiet itp; tydzień kolęd, czytanie lektur w języku polskim oraz języku angielskim. - cały rok
 2. Organizacja akcji: Mikołajki, Wspólne kolędowanie, Poczta walentynkowa, Tłusty czwartek, dyskoteka z okazji Dnia Dziecka. - zgodnie z kalendarzem
 3. Współorganizacja pieszej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. - październik
 4. Organizacja konkursów szkolnych i powiatowych stymulujących młodzież do działania, w tym II powiatowy konkurs "Samorząd Uczniowski w działaniu." - cały rok
 5. Przygotowanie sali gimnastycznej na potrzeby apeli oraz opieka nad nagłośnieniem podczas imprez szkolnych. - cały rok
 6. Dbałość o wygląd korytarzy np. na okazję Świąt Bożego Narodzenia.- cały rok
 7. Współpraca z biblioteką szkolną. - cały rok
 8. Aktualizowanie gabloty - cały rok
 9. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w ciągu roku w naszej szkole. - cały rok
 10. Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym: poczet sztandarowy. - cały rok.
 11. Rozwijanie samorządności i inicjatyw młodzieży.

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły