Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 • ZSZiO w Sułkowicach

Organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kontroluje procę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

 • ELE.10. - Montaż i uruchamianieurządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • ELE.11. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Będziesz się uczyć w nowocześnie wyposażonych pracowniach: pracownia odnawialnych źródeł energii, pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kształcenie praktyczne odbędziesz w firmie SKORUT Systemy Solarne. Przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego. Odbędziesz 4 tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjno-konstrukcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Porlugalia, Anglia).

Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć pracę w firmie patronackiej SKORUT Systemy Solarne. Możesz pracować w firmach instalacyjnych, produkcyjnych i serwisowych urządzeń energetyki odnawialnej, firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych, zakładach energetycznych, firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii. Możesz otworzyć własną firmę. Możesz kontynuować naukę na studiach.
 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły