Rodzice

Rada rodziców

  • ZSZiO w Sułkowicach

Skład Zarządu Rady Rodziców 2022/2023

Przewodniczący: Małgorzata Garbień
Wiceprzewodniczący: Anna Sentysz
Skarbnik: Małgorzata Czwartek
Członek: Halina Kozak
Członek: Agata Chorążewska

Nr konta bankowego:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34, 32-440 Sułkowice

BSR w Krakowie O/Sułkowice ul. 11-go Listopada 29,

Nr Rachunku: 83 8589 0006 0170 0810 0362 0001


 Terminarze spotkań

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły