Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • ZSZiO w Sułkowicach

Klasy wielozawodowe/młodociany pracownik

Mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechatronik, kowal, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, stolarz i inne.

W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

 • Będziesz się uczyć przedmiotów ogólnokształcących w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w najnowsze środki dydaktyczne.
 • Przedmiotów zawodowych będziesz się uczyć no miesięcznych kursach.
 • Praktyczną naukę zawodu w zawodach: monter mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających. będziesz mógł realizować w naszej szkole jako młodociany pracownik.
 • Przygotujesz się do zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 • Egzaminy będziesz zdawać w naszych ośrodkach egzaminacyjnych.
Po ukończeniu szkoły znajdziesz zatrudnienie w placówkach i zakładach procy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 
 • 01
 • 02

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły