Deklaracja dostępności

Deklaracja dostęści

 • p.lesniak

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zszio.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Adres korespondencyjny: 32-440 Sułkowice
ul. Szkolna 34

Telefon: tel. +48 12 273-20-08

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2008-02-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-11

Strona internetowa www.zszio.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Sszkoły,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast tryb czarno-biały
 • podwyższony kontrast tryb czarno-żółty
 • podwyższony kontrast tryb żółto-czarny
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiodwykonawcę ZSZiO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Waldemar Wolski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: Telefon: +48 12 273-20-08

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla uczniów, rodziców i opiekunów. Korytarze w budynku na parterze są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły