Technik Mechanik CNC

Technik Mechanik CNC

  • ZSZiO w Sułkowicach

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji technicznej.
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

  • MG. 19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MG. 44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Będziesz się uczyć w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach: pracownia obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, pracownia projektowania CAD i programowania obrabiarek numerycznych CAM, pracownio metrologii warsztatowej. Będziesz uczyć się obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie CNC. Przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego.  Odbędziesz 4 tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjno-konstrukcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Portugalia, Anglia)

Po ukończeniu szkoły znajdziesz pracę w przemyśle, budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i innych dziedzinach gospodarki. Możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługowo-naprawczą. Możesz kontynuować naukę na studiach.
 
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06