Technik Mechanik CNC

Technik Mechanik CNC

 • ZSZiO w Sułkowicach

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji technicznej.
W czasie nauki przygotujesz się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie:

 • MEC05. - Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Będziesz się uczyć w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach: pracownia obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, pracownia projektowania CAD i programowania obrabiarek numerycznych CAM, pracownio metrologii warsztatowej. Będziesz uczyć się obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie CNC. Przygotujesz się do zdania egzaminu maturalnego.  Odbędziesz 4 tygodniową praktykę zawodową w klasie trzeciej w zakładach produkcyjno-konstrukcyjnych w kraju lub za granicą (Niemcy, Portugalia, Anglia)

Po ukończeniu szkoły znajdziesz pracę w przemyśle, budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i innych dziedzinach gospodarki. Możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługowo-naprawczą. Możesz kontynuować naukę na studiach.
 
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły