Praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne

Praktyki w Berlinie w 2019

 • ZSZiO w Sułkowicach

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas trzecich technikum wezmą udział w Projekcie "Zagraniczna praktyka rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". Projekt realizowany jest w ramach Programu ERASMUS +. Wyjazd przygotowany jest dla 25 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych - 10 uczniów, technik mechatronik – 5 uczniów, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 5 uczniów, technik mechanik CNC – 5 uczniów.

Praktyka trwa 4 tygodnie od 17.03 do 13.04.2019r. Uczniowie pracować będą w restauracjach, fabrykach i zakładach przemysłowych w Berlinie.

Czytaj więcej

Konferencja "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy"

 • ZSZiO w Sułkowicach

Dnia 27 maja 2015 roku w naszej szkole odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy".
Na konferencję zaproszeni byli przedstawiciele władz Powiatu i Gminy, przedstawiciele pracodawców, z którymi szkoła współpracuje oraz uczniowie z okolicznych gimnazjów: z Sułkowic, Rudnika, Izdebnika oraz Bysiny, a także uczniowie szkół powiatowych z Myślenic i Lubnia.

Czytaj więcej

Konferencja nt. praktyk zawodowych

 • Urszula Woźnik-Batko

erasmus

W dniu 11 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy".

Czytaj więcej

Rok szkolny 2016/2017 - praktyka w Berlinie

 • ZSZiO w Sułkowicach

Podsumowanie praktyki w Berlinie

W dniu 31 maja 2017r. odbyły się dwie konferencje upowszechniające rezultaty realizacji projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy”. Pierwsza z nich przeznaczona była dla uczniów naszej szkoły, na drugą zaś zaproszeni zostali Starosta Myślenicki, Burmistrz Gminy Sułkowice, pracodawcy współpracujący ze szkołą oraz przedstawiciele Samorządów Gospodarczych i Urzędu Pracy. W konferencji brali udział również uczestnicy powiatowego konkursu „ Moja Gmina…”. W czasie konferencji uczestnicy projektu prezentowali działania realizowane w jego trakcie, przedstawili prezentację oraz film z pobytu w Berlinie. Konferencja zakończyła się pokazem umiejętności, które uczestnicy nabyli w czasie praktyk - wszyscy uczestnicy konferencji mogli spróbować „currywurst mit kartofelsalat”, deseru „Berliner luft” oraz berlińskich ciasteczek.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2013/2014 - praktyka w Londynie

 • ZSZiO w Sułkowicach

W dniu 29 maja 2014r. w ZSZiO w Sułkowicach odbyła się konferencja upowszechniająca efekty projektu „Poznanie kultur i kuchni Wielkiej Brytanii”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie” - LEONARDO DA VINCI. W konferencji wzięli udział pan Tomasz Suś - wicestarosta powiatu myślenickiego, pan Piotr Pułka – burmistrz gminy Sułkowice, oraz społeczność szkoły.
Projekt zakładał udział 20 uczniów ZSZiO kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych w praktykach zagranicznych w hotelach i restauracjach w Londynie. W ramach projektu odbyło się przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe uczniów. Stanowiły je warsztaty z zakresu psychologicznych aspektów pracy i pobytu w obcym środowisku, warsztaty dotyczące historii, kultury i życia codziennego Wielkiej Brytanii, savoir-vivre oraz intensywny kurs języka angielskiego. W sumie odbyło się ponad 60 godzin zajęć, dwukrotny (także w ramach przygotowania językowego oraz mentalnego) wyjazd na zajęcia do instytutu British Council w Krakowie, który jest jedną z najlepszych szkół języka angielskiego na świecie. Dla potrzeb projektu zakupione zostały również podręczniki do nauki j. angielskiego wraz z e-bookami i tablicą multimedialną. Uczestników projektu wyposażono także w odzież roboczą, tj. specjalne bluzy, kamizelki, dodatki oraz kieszonkowe.

Czytaj więcej

Podsumowanie praktyk 2018/2019

 • Urszula Woźnik-Batko

15 kwietnia 2019 r. uczniowie klas III technikum wrócili do szkoły po 4 tygodniach praktyki.
Dla tych, którzy realizowali ją w Berlinie czwartek 11 kwietnie był dniem szczególnym. Ostatni raz spotkali się w siedzibie partnera (organizacji pośredniczącej w praktyce) w firmie Berlink, aby sprawdzić kompletność dokumentacji. Najważniejsze było uzyskanie przez uczniów niezbędnych pieczątek i podpisów w dzienniczkach praktyk, dokumentacji ewaluacyjnej oraz kartach praktyk. Uzyskanie wszystkich 10 podpisów !!! upoważniało do otrzymania certyfikatu potwierdzającego odbycie i zakończenie praktyk. Każdy uczestnik odbywał z trenerem - koordynatorem rozmowę  podsumowującą cały przebieg praktyk. Po odbytej rozmowie następowało uroczyste wręczenie certyfikatów w dwóch językach. Dodatkowo Marcel Kapuściński brał udział w nagraniu promującym efekty praktyk dla potrzeb firmy Berlink (Wywiad z Marcelem prowadzony był w języku angielskim, za co został bardzo pozytywnie oceniony przez panią redaktor). 
Na zakończenie wykonaliśmy kilka pamiątkowych zdjęć i pożegnaliśmy się z panią Martą Laube odpowiedzialną za naszą grupę. Większość uczestników praktyki była bardzo zadowolona ze zbliżającego się powrotu do domu, lecz była również grupa, dla której powrót można by jeszcze odłożyć w czasie. (...chyba Berlin się im spodobał). Powrotna podróż upłynęła bardzo szybko i szczęśliwie.
PS.
Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio od uczestników praktyk, zachęcamy do zadawania pytań.

 • DSC_1414
 • DSC_1678
 • DSC_1680
 • DSC_1685
 • DSC_1687
 • DSC_1688
 • DSC_1689
 • DSC_1693
 • DSC_1694
 • DSC_1695
 • DSC_1697
 • DSC_1698
 • DSC_1699
 • DSC_1700
 • DSC_1701
 • DSC_1703
 • DSC_1704
 • DSC_1705
 • DSC_1708
 • DSC_1710
 • DSC_1711
 • DSC_1712
 • DSC_1714
 • DSC_1715
 • DSC_1718
 • DSC_1719
 • DSC_1720
 • DSC_1722
 • DSC_1724
 • DSC_1725
 • DSC_1726

Rok szkolny 2015/2016 - praktyka w Berlinie

 • ZSZiO w Sułkowicach

Wręczenie dokumentów Europass Mobilność

W dniu 10 listopada 2016r. odbyło się wręczenie dokumentów Europass Mobilność uczestnikom projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia, którą w naszym przypadku była praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie. W tym roku praktyki odbyły się w Berlinie, w terminie od 3 do 30 kwietnia 2016r. Projekt obejmował również przygotowanie się do wyjazdu, poprzez program szkoleń z: języka niemieckiego, angielskiego, historii, kultury i obyczajów Niemiec, psychologicznych aspektów pracy w obcym środowisku oraz savoir-vivre w pracy i na co dzień. W projekcie wzięło udział 25 uczniów technikum w zawodach: mechatronik, mechanik CNC i żywienia i usług gastronomicznych. Projekt realizowany był w ramach programu ERASMUS+.

Czytaj więcej

Praktyki na półmetku

 • Urszula Woźnik-Batko

Minęły już dwa tygodnie praktyk uczniów klas trzecich technikum w Berlinie. Jednak - jak się okazuje - nie samą pracą żyje człowiek, równie ważne jest poznawanie nowych miejsc, zdobywanie nowych doświadczeń. I z takiej okazji korzystają nasi praktykanci, co pokazują poniższe zdjęcia.

Czytaj więcej

Zakończenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w Berlinie

 • ZSZiO w Sułkowicach

Zakończyła się rekrutacja do projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". W tym roku praktyki odbędą się w Berlinie, w terminie od 3 do 30 kwietnia. Ale już od dziś młodzież zaczyna przygotowywać dokumenty, które zapewnią oczekiwane miejsca praktyk, zamieszkania. W ferie odbędzie się program szkoleń z: języka niemieckiego, angielskiego, historii, kultury i obyczajów Niemiec, psychologicznych aspektów pracy w obcym środowisku oraz savoir-vivre w pracy i na co dzień. W projekcie weźmie udział 25 uczniów technikum w zawodach: mechatronik, mechanik CNC i żywienia i usług gastronomicznych.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2011/2012 Wizyta przygotowawcza we Włoszech

 • ZSZiO w Sułkowicach

ZA ROK PRAKTYKI ZAWODOWE WEZA ROK PRAKTYKI ZAWODOWE WEWŁOSZECH ???

W dniach od 26 do 30 września 2011 r. DyrektorW dniach od 26 do 30 września 2011 r. Dyrektor Szkoły Aleksandra Korpal i Wicedyrektor Janina Grabowska gościły w Cuveglio (Lombardia, Włochy), mieście partnerskim Sułkowic. Celemwizyty było zachęcenie właścicieli okolicznych hoteli i restauracji do współpracy ze Szkołą przy opracowaniu projektu stażu zagranicznego dla uczniów naszego Technikum im. Karola Wojtyływ zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych.

Czytaj więcej

Wyjazd na praktykę do Berlina

 • Urszula Woźnik-Batko

W dniu 17 marca 2019 r. grupa 25 uczniów  ZSZiO w Sułkowicach wyjechała na czterotygodniowe praktyki do Berlina w Niemczech. Uczniowie technikum w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik CNC, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie odbyli przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe, i odbędą swoje obowiązkowe praktyki w zakładach pracy, firmach, restauracjach w Berlinie. Przez cztery tygodnie będą mieszkać u niemieckich rodzin. Oprócz pracy przez pięć dni w tygodniu będą mogli zwiedzać Berlin, brać udział w dodatkowych zajęciach integracyjno-językowych, poznawać nowych ludzi - uczestników takich projektów z innych krajów Europy. Projekt odbywa się w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2014/2015 - praktyka w Anglii

 • ZSZiO w Sułkowicach

Projekt pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd przygotowany dla 30 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik hotelarz i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2010/2011 - praktyka w Portugalii

 • ZSZiO w Sułkowicach

W projekcie uczestniczy dwunastu uczniów zamierzających odbyć praktykę w Portugalii w Centrum Kształcenia Zawodowego w Przemyśle Metalurgicznym - CENFIM. Są to uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących klasy trzeciej technikum mechanicznego o specjalności Obrabiarki sterowane numerycznie. Staż odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2011 roku (21.03.2011 – 16.04.2011) w centrum szkoleniowym CENFIM znajdującym się w północnej części Portugalii w mieści Trofa.

Czytaj więcej

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły