Praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne

Akredytacja - Erasmus+

 • Urszula Woźnik-Batko

Kilka dni temu otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość: ZSZiO wywalczyło akredytację do programu ERASMUS+ na lata 2022-2027. Dzięki temu Szkoła ma zapewnione finansowanie praktyk zagranicznych dla uczniów naszego Technikum na cały okres programowania Erasmusa!

Już wiosną 2023 roku uczniowie klas IV Technikum we wszystkich zawodach wyjadą na czterotygodniowe praktyki do Berlina - stolicy Niemiec. A potem może inne kraje…

Praktyki na półmetku

 • Urszula Woźnik-Batko

Minęły już dwa tygodnie praktyk uczniów klas trzecich technikum w Berlinie. Jednak - jak się okazuje - nie samą pracą żyje człowiek, równie ważne jest poznawanie nowych miejsc, zdobywanie nowych doświadczeń. I z takiej okazji korzystają nasi praktykanci, co pokazują poniższe zdjęcia.

Czytaj więcej

Zakończenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w Berlinie

 • ZSZiO w Sułkowicach

Zakończyła się rekrutacja do projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". W tym roku praktyki odbędą się w Berlinie, w terminie od 3 do 30 kwietnia. Ale już od dziś młodzież zaczyna przygotowywać dokumenty, które zapewnią oczekiwane miejsca praktyk, zamieszkania. W ferie odbędzie się program szkoleń z: języka niemieckiego, angielskiego, historii, kultury i obyczajów Niemiec, psychologicznych aspektów pracy w obcym środowisku oraz savoir-vivre w pracy i na co dzień. W projekcie weźmie udział 25 uczniów technikum w zawodach: mechatronik, mechanik CNC i żywienia i usług gastronomicznych.

Czytaj więcej

Podsumowanie praktyk zagranicznych

 • Urszula Woźnik-Batko

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się w naszej szkole konferencja upowszechniająca rezultaty projektu pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy".

Czytaj więcej

Wyjazd na praktykę do Berlina

 • Urszula Woźnik-Batko

W dniu 17 marca 2019 r. grupa 25 uczniów  ZSZiO w Sułkowicach wyjechała na czterotygodniowe praktyki do Berlina w Niemczech. Uczniowie technikum w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik CNC, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie odbyli przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe, i odbędą swoje obowiązkowe praktyki w zakładach pracy, firmach, restauracjach w Berlinie. Przez cztery tygodnie będą mieszkać u niemieckich rodzin. Oprócz pracy przez pięć dni w tygodniu będą mogli zwiedzać Berlin, brać udział w dodatkowych zajęciach integracyjno-językowych, poznawać nowych ludzi - uczestników takich projektów z innych krajów Europy. Projekt odbywa się w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2014/2015 - praktyka w Anglii

 • ZSZiO w Sułkowicach

Projekt pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd przygotowany dla 30 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik hotelarz i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Czytaj więcej

Praktyka w Berlinie

 • Urszula Woźnik-Batko

Dyrektor ZSZiO w Sułkowicach informuje, że w chwili obecnej 25 uczniów ZSZiO w Sułkowicach wraz z dwoma opiekunami przebywa na praktyce zawodowej w Berlinie. Praktyka przebiega zgodnie z planem.

Czytaj więcej

Konferencja "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy"

 • ZSZiO w Sułkowicach

Dnia 27 maja 2015 roku w naszej szkole odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy".
Na konferencję zaproszeni byli przedstawiciele władz Powiatu i Gminy, przedstawiciele pracodawców, z którymi szkoła współpracuje oraz uczniowie z okolicznych gimnazjów: z Sułkowic, Rudnika, Izdebnika oraz Bysiny, a także uczniowie szkół powiatowych z Myślenic i Lubnia.

Czytaj więcej

Praktyki w Berlinie w 2019

 • ZSZiO w Sułkowicach

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas trzecich technikum wezmą udział w Projekcie "Zagraniczna praktyka rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". Projekt realizowany jest w ramach Programu ERASMUS +. Wyjazd przygotowany jest dla 25 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych - 10 uczniów, technik mechatronik – 5 uczniów, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 5 uczniów, technik mechanik CNC – 5 uczniów.

Praktyka trwa 4 tygodnie od 17.03 do 13.04.2019r. Uczniowie pracować będą w restauracjach, fabrykach i zakładach przemysłowych w Berlinie.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2013/2014 - praktyka w Londynie

 • ZSZiO w Sułkowicach

W dniu 29 maja 2014r. w ZSZiO w Sułkowicach odbyła się konferencja upowszechniająca efekty projektu „Poznanie kultur i kuchni Wielkiej Brytanii”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie” - LEONARDO DA VINCI. W konferencji wzięli udział pan Tomasz Suś - wicestarosta powiatu myślenickiego, pan Piotr Pułka – burmistrz gminy Sułkowice, oraz społeczność szkoły.
Projekt zakładał udział 20 uczniów ZSZiO kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych w praktykach zagranicznych w hotelach i restauracjach w Londynie. W ramach projektu odbyło się przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe uczniów. Stanowiły je warsztaty z zakresu psychologicznych aspektów pracy i pobytu w obcym środowisku, warsztaty dotyczące historii, kultury i życia codziennego Wielkiej Brytanii, savoir-vivre oraz intensywny kurs języka angielskiego. W sumie odbyło się ponad 60 godzin zajęć, dwukrotny (także w ramach przygotowania językowego oraz mentalnego) wyjazd na zajęcia do instytutu British Council w Krakowie, który jest jedną z najlepszych szkół języka angielskiego na świecie. Dla potrzeb projektu zakupione zostały również podręczniki do nauki j. angielskiego wraz z e-bookami i tablicą multimedialną. Uczestników projektu wyposażono także w odzież roboczą, tj. specjalne bluzy, kamizelki, dodatki oraz kieszonkowe.

Czytaj więcej

Konferencja nt. praktyk zawodowych

 • Urszula Woźnik-Batko

erasmus

W dniu 11 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy".

Czytaj więcej

Rok szkolny 2016/2017 - praktyka w Berlinie

 • ZSZiO w Sułkowicach

Podsumowanie praktyki w Berlinie

W dniu 31 maja 2017r. odbyły się dwie konferencje upowszechniające rezultaty realizacji projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy”. Pierwsza z nich przeznaczona była dla uczniów naszej szkoły, na drugą zaś zaproszeni zostali Starosta Myślenicki, Burmistrz Gminy Sułkowice, pracodawcy współpracujący ze szkołą oraz przedstawiciele Samorządów Gospodarczych i Urzędu Pracy. W konferencji brali udział również uczestnicy powiatowego konkursu „ Moja Gmina…”. W czasie konferencji uczestnicy projektu prezentowali działania realizowane w jego trakcie, przedstawili prezentację oraz film z pobytu w Berlinie. Konferencja zakończyła się pokazem umiejętności, które uczestnicy nabyli w czasie praktyk - wszyscy uczestnicy konferencji mogli spróbować „currywurst mit kartofelsalat”, deseru „Berliner luft” oraz berlińskich ciasteczek.

Czytaj więcej

Podsumowanie praktyk 2018/2019

 • Urszula Woźnik-Batko

15 kwietnia 2019 r. uczniowie klas III technikum wrócili do szkoły po 4 tygodniach praktyki.
Dla tych, którzy realizowali ją w Berlinie czwartek 11 kwietnie był dniem szczególnym. Ostatni raz spotkali się w siedzibie partnera (organizacji pośredniczącej w praktyce) w firmie Berlink, aby sprawdzić kompletność dokumentacji. Najważniejsze było uzyskanie przez uczniów niezbędnych pieczątek i podpisów w dzienniczkach praktyk, dokumentacji ewaluacyjnej oraz kartach praktyk. Uzyskanie wszystkich 10 podpisów !!! upoważniało do otrzymania certyfikatu potwierdzającego odbycie i zakończenie praktyk. Każdy uczestnik odbywał z trenerem - koordynatorem rozmowę  podsumowującą cały przebieg praktyk. Po odbytej rozmowie następowało uroczyste wręczenie certyfikatów w dwóch językach. Dodatkowo Marcel Kapuściński brał udział w nagraniu promującym efekty praktyk dla potrzeb firmy Berlink (Wywiad z Marcelem prowadzony był w języku angielskim, za co został bardzo pozytywnie oceniony przez panią redaktor). 
Na zakończenie wykonaliśmy kilka pamiątkowych zdjęć i pożegnaliśmy się z panią Martą Laube odpowiedzialną za naszą grupę. Większość uczestników praktyki była bardzo zadowolona ze zbliżającego się powrotu do domu, lecz była również grupa, dla której powrót można by jeszcze odłożyć w czasie. (...chyba Berlin się im spodobał). Powrotna podróż upłynęła bardzo szybko i szczęśliwie.
PS.
Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio od uczestników praktyk, zachęcamy do zadawania pytań.

 • DSC_1414
 • DSC_1678
 • DSC_1680
 • DSC_1685
 • DSC_1687
 • DSC_1688
 • DSC_1689
 • DSC_1693
 • DSC_1694
 • DSC_1695
 • DSC_1697
 • DSC_1698
 • DSC_1699
 • DSC_1700
 • DSC_1701
 • DSC_1703
 • DSC_1704
 • DSC_1705
 • DSC_1708
 • DSC_1710
 • DSC_1711
 • DSC_1712
 • DSC_1714
 • DSC_1715
 • DSC_1718
 • DSC_1719
 • DSC_1720
 • DSC_1722
 • DSC_1724
 • DSC_1725
 • DSC_1726

Rok szkolny 2015/2016 - praktyka w Berlinie

 • ZSZiO w Sułkowicach

Wręczenie dokumentów Europass Mobilność

W dniu 10 listopada 2016r. odbyło się wręczenie dokumentów Europass Mobilność uczestnikom projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy". Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia, którą w naszym przypadku była praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie. W tym roku praktyki odbyły się w Berlinie, w terminie od 3 do 30 kwietnia 2016r. Projekt obejmował również przygotowanie się do wyjazdu, poprzez program szkoleń z: języka niemieckiego, angielskiego, historii, kultury i obyczajów Niemiec, psychologicznych aspektów pracy w obcym środowisku oraz savoir-vivre w pracy i na co dzień. W projekcie wzięło udział 25 uczniów technikum w zawodach: mechatronik, mechanik CNC i żywienia i usług gastronomicznych. Projekt realizowany był w ramach programu ERASMUS+.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2011/2012 Wizyta przygotowawcza we Włoszech

 • ZSZiO w Sułkowicach

ZA ROK PRAKTYKI ZAWODOWE WEZA ROK PRAKTYKI ZAWODOWE WEWŁOSZECH ???

W dniach od 26 do 30 września 2011 r. DyrektorW dniach od 26 do 30 września 2011 r. Dyrektor Szkoły Aleksandra Korpal i Wicedyrektor Janina Grabowska gościły w Cuveglio (Lombardia, Włochy), mieście partnerskim Sułkowic. Celemwizyty było zachęcenie właścicieli okolicznych hoteli i restauracji do współpracy ze Szkołą przy opracowaniu projektu stażu zagranicznego dla uczniów naszego Technikum im. Karola Wojtyływ zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych.

Czytaj więcej

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły