Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

 • ZSZiO w Sułkowicach

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ponadpodstawową umożliwiającą uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki w szkołach wyższych lub policealnych.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to:

 • język angielski
 • biologia
 • geografia

W czasie nauki uczniowie:

 • uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach do kształcenia ogólnego
 • przygotowują się do zdania egzaminu maturalnego
 • kończą dodatkowe certyfikowane kursy
 • rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i kołach zainteresowań.

Rozszerzenia: Język angielski, biologia, geografia

 

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły