Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

  • ZSZiO w Sułkowicach

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ponadgimnazjalną (od 2019 ponadpodstawową) umożliwiającą uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki w szkołach wyższych lub policealnych.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to:

  • język angielski
  • biologia
  • geografia

W czasie nauki uczniowie:

  • uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach do kształcenia ogólnego
  • przygotowują się do zdania egzaminu maturalnego
  • kończą dodatkowe certyfikowane kursy
  • rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i kołach zainteresowań.

Rozszerzenia: Język angielski, biologia, geografia