Przetargi

Przetargi

Informacja dotycząca wyboru oferty

  • Urszula Woźnik-Batko

Informacja dotycząca wyboru oferty na wykonanie zadania pt.
„Modernizacja części ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34”

Na wykonanie zadania pt. „Modernizacja części ogrodzenia budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34” była przeznaczona kwota brutto w wys. 57.159,29 złotych.

Wpłynęły 2 oferty w terminie na wykonanie ww. zadania, tj.:

1) SARNITEX Sara Tokarczyk, 49-351 Olszanka, Przylesie 88A - wartość brutto oferty - 77.490,00 złotych, termin gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania zadania: od 1.07.2019 do 30.10.2019 r., płatność przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia zamawiającemu faktury;

2) FPHU MARPOL Marcel Wilkołek, 32-400 Myślenice, Jawornik 297 - wartość brutto oferty - 48.031,50 złotych, termin gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania zadania od 1.07.2019 do 30.10.2019 r., płatność przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia zamawiającemu faktury.

Do wykonania ww. zadania wybrana została oferta firmy w poz. 2, tj.:

FPHU MARPOL Marcel Wilkołek z siedzibą: 32-400 Myślenice, Jawornik 297.

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły