Przetargi

Przetargi

Informacja o wyborze oferty na remont ogrodzenia

 • Urszula Woźnik-Batko

Informacja dotycząca wyboru oferty na wykonanie zadania pt. „Wykonanie remontu ogrodzenia budynku szkoły nr 2 w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66”

Na wykonanie zadania pt.„Wykonanie remontu ogrodzenia budynku szkoły nr 2 w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66” była przeznaczona kwota brutto w wys. 40.000,00 złotych.

Wpłynęły 3 oferty, ( w tym 2 ważne i 1 po terminie) tj.:

1) FPHU MARPOL Marcel Wilkołek, 32-400 Myślenice, Jawornik 297 - wartość brutto oferty – 31.510,61 złotych, termin gwarancji 24 miesiące;

2) SARNITEX Sara Tokarczyk, 49-351 Olszanka, Przylesie 88A - wartość brutto oferty – 36.858,18 złotych, termin gwarancji 24 miesiące,

3) oferta po terminie - OGROBET Maciej Braś, 32-400 Myślenice, Jawornik 32 – wartość brutto oferty 35.397,30 złotych brutto,

Do wykonania ww. zadania wybrana została oferta firmy w poz. 1, tj.:

FPHU MARPOL Marcel Wilkołek z siedzibą: 32-400 Myślenice, Jawornik 297.

INFORMACJA

Informacja dotycząca wyboru oferty

 • Urszula Woźnik-Batko

Informacja dotycząca wyboru oferty na wykonanie zadania pt.
„Modernizacja części ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34”

Na wykonanie zadania pt. „Modernizacja części ogrodzenia budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34” była przeznaczona kwota brutto w wys. 57.159,29 złotych.

Wpłynęły 2 oferty w terminie na wykonanie ww. zadania, tj.:

1) SARNITEX Sara Tokarczyk, 49-351 Olszanka, Przylesie 88A - wartość brutto oferty - 77.490,00 złotych, termin gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania zadania: od 1.07.2019 do 30.10.2019 r., płatność przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia zamawiającemu faktury;

2) FPHU MARPOL Marcel Wilkołek, 32-400 Myślenice, Jawornik 297 - wartość brutto oferty - 48.031,50 złotych, termin gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania zadania od 1.07.2019 do 30.10.2019 r., płatność przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia zamawiającemu faktury.

Do wykonania ww. zadania wybrana została oferta firmy w poz. 2, tj.:

FPHU MARPOL Marcel Wilkołek z siedzibą: 32-400 Myślenice, Jawornik 297.

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły