Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor:
mgr Anna Łuczak

Wicedyrektor:
mgr inż. Tadeusz Pelc

Warsztaty, pedagog, biblioteka

Kierownik warsztatów szkolnych:
mgr inż. Grzegorz Biela

Pedagog szkolny:
mgr Agata Kęsek - Olesek

Pedagog specjalny
mgr Monika Wątor

Psycholog
mgr Dorota Święch-Tarabuła

Logopeda
mgr Agnieszka Przała

Bibliotekarz:
mgr Małgorzata Sroka

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły