Rok szkolny 2018/2019

Podsumowanie praktyk zawodowych

 • Urszula Woźnik-Batko

erasmus

W dniu 11 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy".

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli ze szkół gminy Sułkowice oraz powiatu myślenickiego. Uczestnikami byli również uczniowie ZSZiO w Sułkowicach, którzy w latach kolejnych będą mieć możliwość udziału w podobnych projektach. Obecni także byli Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk oraz Członek Zarządu Powiatu Myślenickiego Krzysztof Trojan. W roku szkolnym 2018/2019 projekt realizowany był w Berlinie w Niemczech w terminie od 17 marca do 13 kwietnia.

Projekt pt. "Zagraniczna praktyka zawodowa rozwija umiejętności i zwiększa konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy" skierowany był do uczennic i uczniów  trzecich klas technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik, technik mechanik CNC.

Staż realizowany był w zagranicznych firmach, w ramach 4-tygodniowej  praktyki zawodowej, wynikającej z programów nauczania w poszczególnych zawodach. Miejsce stażu to restauracje, fabryki i zakłady przemysłowe  w Berlinie w Niemczech.

Partnerem pośredniczącym w organizacji był BERLINK ETN GmbH w Berlinie.

Celem projektu było:

 • • zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku
 • • nabycie umiejętności , podnoszących konkurencyjność uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy
 • • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim
 • • rozwijanie u uczniów kreatywności i mobilności, pozwalających na swobodne poruszanie się na współczesnym rynku pracy
 • • rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej
 • • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec

Łącznie na praktykę wyjechało 25 uczniów i 2 opiekunów.

Poprzez realizację niniejszego projektu szkoła zrealizowała ( m. in. w trakcie przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego oraz pobytu w Berlinie) cele dotyczące zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju, wyposażanie ich wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania na międzynarodowym, wielokulturowym rynku pracy. Praca w nowoczesnych  zakładach pracy podniosła  jakość kształcenia zawodowego. Codzienne używanie języka obcego podniosło umiejętności językowe uczniów i nauczycieli, którzy byli  opiekunami. Dzięki temu realizowane były  cele podniesienia jakości kształcenia oraz wspierania nauczycieli w rozwoju. Ponadto projekt pozwolił na doskonalenie zarządzania placówką poprzez "podpatrywanie" rozwiązań stosowanych przez instytucje partnerskie czy też narzędzi przez nich stosowanych. Równocześnie  wdrożony został w  naszych projektach wraz z partnerami zagranicznymi  system ECVET, jako europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Dla nas i naszych uczniów istotne jest, że "system ten ma sprzyjać łatwiejszemu zdobywaniu kwalifikacji i w efekcie mobilności zawodowej oraz uczeniu sie przez całe życie". Staż zagraniczny  był  dla wielu uczestników okazją do pierwszego w ich życiu wyjazdu z domu na dłużej, pobytu, mieszkania, pracy w innych niż dotychczas warunkach oraz środowisku. Projekt umożliwił  im udział w dodatkowych zajęciach, na których zetknęli  się z innym niż "szkolny" język obcy, treningu kompetencji personalnych i społecznych,  mogli dobrze przygotowani przez kilka tygodni przebywać w obcym dla nich środowisku, efektywnie wykorzystując ten czas w pracy, domu, poznając ciekawe miejsca oraz ludzi.

Udział w projekcie naszym uczniom umożliwił  realizację potrzeb:

Rozwoju zawodowego:

- wzbogacenia w sposób praktyczny celów i treści kształcenia

- poprawy i doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych,

- zastosowania nabytych umiejętności w praktyce,

Podniesienia kompetencji międzykulturowych i językowych:

- stosowania  języka niemieckiego i angielskiego - w miejscu pracy i środowisku,

- wykształcenia poczucia przynależności do społeczności europejskiej,

- tolerancji i zrozumienia różnych środowisk kulturowych.

Rozwoju osobistego: 

- odpowiedzialności i samodzielności  w podejmowaniu decyzji,

- asertywności i zorganizowania,  w nowych warunkach pracy i zamieszkania

- ciągłego doskonalenia zawodowego i nabywania nowych umiejętności, niezbędnych dla zapewnienia konkurencyjności i mobilności na rynku pracy.

Rozwój zawodowy, rozwój osobisty, kompetencje językowe i międzykulturowe sprawiły , że uczestnicy projektu   czują sie "obywatelami Europy" i z powodzeniem będą mogli aplikować o atrakcyjne miejsca pracy lub podejmą dalsze kształcenie. Ich kreatywność i kompetencje zawodowe  to otwarcie nowych działalności gospodarczych, a tym samym wzrost zatrudnienia i/lub samozatrudnienia. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy uzyskali Certyfikaty ECVET oraz Europass Mobilność.

W trakcie konferencji beneficjenci projektu- uczniowie trzecich klas technikum zaprezentowali miejsca swoich praktyk, opowiedzieli o pracy w niemieckich zakładach pracy, mieszkaniu u rodzin niemieckich, ciekawych miejscach w Berlinie oraz o umiejętnościach których nabyli w trakcie przygotowania do wyjazdu oraz pobytu w Berlinie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konferencji mogli spróbować przygotowanych przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych tradycyjnych niemieckich potraw: Currywurst mit Kartoffelsalat oraz Apfelstrudel.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. Wartość projektu - 64531 euro.

 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0049
 • DSC_0050
 • DSC_0052
 • DSC_0062
 • DSC_0063
 • DSC_0066
 • DSC_0067
 • DSC_0069
 • DSC_0072
 • DSC_0074
 • DSC_0078
 • DSC_0079
 • DSC_0080
 • DSC_0081
 • DSC_0082
 • DSC_0143
 • DSC_0147

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły