Aktualności

Instytucje pomocowe - adresy, telefony

INSTYTUCJE POMOCOWE 

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myślenicach , Myślenice, ul. Pardyaka 2, tel.12 272 05 8
 • Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Sułkowice, ul. Sportowa 51, tel.12 2733220
 • NZOZ Centrum Psychoterapii, Myślenice, ul. Pardyaka 5/4,telefony: 697 78 40 33, 12 272 06 13
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa, Myślenice ul. Jagiellońska 8, tel. 506 318 838, 510132 396
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. 12 2749810
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego ( dla osób dorosłych) Myślenice, ul. Szpitalna 2, tel. 12 2730221
 • Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, ul. Jagiellońska 1, tel. 12 372-92-00
 • Lokal Przyjęć Obywateli w Sułkowicach , ul.11 Listopada 9, tel. 12 273 20 07
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach, Sułkowice ul. Sportowa 45, tel. 12 2725020
 • Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej w OPS, Sułkowice ul. Sportowa 45, tel. 726 510 520

WAŻNE TELEFONY I STRONY INTERNETOWE (dla młodzieży i rodziców):

 • WWW.116111.pl serwis internetowy dla dzieci i młodzieży
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 • 800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
 • 800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
 • 116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w www.116111.plsprawie zaginionego dziecka
 • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • www.niebieskalinia.org
 • 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 
 • 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły