Aktualności

Wyniki matur

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone przez OKE 4 lipca 2019 r. Tego samego dnia rozpocznie się wydawanie świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach. 

Pisemne oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminiepoprawkowym można składać do dnia 11 lipca 2019 r. (czwartek).