Muzeum szkolne

Muzeum szkolne

 • ZSZiO w Sułkowicach

Muzeum Szkolne powstało w wyniku przekształcenia założonej w 1989 roku Szkolnej Izby Tradycji i w 1995 roku zostało wpisane do rejestru muzealiów oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Muzeum zawiera historię szkoły od jej założenia w 1894 roku do jubileuszu 120 - lecia w 2014r.

Szkolne Muzeum to prawdziwa lekcja historii. Przez lata zgromadzono tu wiele przedmiotów: narzędzia kowalskie, wyroby kowalskie, kowalstwo dla rolnictwa. Odtworzona została kuźnia kowalska z ogniskiem i miechem. Ekspozycję uzupełniono fotografiami starych kuźni i obiektów szkolnych już nieistniejących. Na szczególną uwagę zasługuje poczet dyrektorów szkoły. Odrębna część Muzeum to dział dokumentu, gdzie można przejrzeć miedzy innymi pierwszy statut szkoły, arkusze ocen i protokoły egzaminów jeszcze z czasów c.k. szkoły. Są tu też zgromadzone Kroniki – ogólnoszkolne, klasowe, harcerskie, kół zainteresowań, w których skrupulatnie odnotowane zostały najważniejsze wydarzenia z historii Szkoły. Szczególnie interesujące są gabloty z fotografiami, przedstawiające współczesną historię szkoły.

 • DSC_0970
 • DSC_0971
 • DSC_0972
 • DSC_0973
 • DSC_0974
 • DSC_0975
 • DSC_0976
 • DSC_0977
 • DSC_0978
 • DSC_0979
 • DSC_0980
 • DSC_0981
 • DSC_0982

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły