Pracownie ogólnokształcące

Pracownie przedmiotów ogólnokształcących

Klasopracownie do kształcenia ogólnego wyposażone są w tablice multimedialne, projektory, komputery z dostępem do internetu oraz pomoce dydaktyczne zgodne ze specyfiką przedmiotu.

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły