Rodzice

Rada rodziców

  • ZSZiO w Sułkowicach

Skład Zarządu Rady Rodziców 2019/2020

Przewodniczący: Artur Grabczyk
Wiceprzewodniczący: Andrzej Pułka
Skarbnik: Małgorzata Garbień
Sekretarz: Artur Kaczor
Członek: Renata Zaręba

N konta bankowego: Rada Rodziców przy ZSZiO w Sułkowicach

BSR w Krakowie O/Sułkowice ul. Starowiejska 31, Nr 30 8589 0006 0170 0810 0274 0001


 Terminarze spotkań

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły