Konkursy

XIV Tydzień Zdrowia

 • Urszula Woźnik-Batko
 • Published in Konkursy

Od poniedziałku 7 marca 2022 r. odbywa się  XIV edycja Tygodnia Zdrowia. Tym razem przewodnie hasło brzmi – Dbając o środowisko - dbam o zdrowie swoje i innych,


Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że funkcjonowanie człowieka zależne jest od otaczającego środowiska. Jesteśmy częścią przyrody powiązaną z pozostałymi jej elementami siecią przeróżnych zależności. Nasze zdrowie i samopoczucie zależy od tego, co nas otacza – a to, w jakim stanie jest środowisko, w którym żyjemy, zależy w dużej mierze od nas samych.
Celem tegorocznej edycji Tygodnia Zdrowia jest przypomnienie i uświadomienie tego, w jaki sposób degradacja środowiska może negatywnie wpływać na nasze zdrowie a zatem dlaczego i jak powinniśmy o to środowisko zadbać, aby żyło nam się jak najlepiej.
Pomocne informacje przedstawione zostaną na plakatach rozwieszonych w szkole, w czasie audycji na długich przerwach we wtorek, środę i piątek oraz w czasie omawiania przygotowanej przez uczniów prezentacji. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w naszej akcji. Jak co roku na zakończenie można będzie zaprezentować swoją wiedzę w Konkursie Wiedzy o Zdrowiu a także w konkursie plakatowym organizowanym wspólnie z biblioteką szkolną.

KONKURS WIEDZY O ZDROWIU
Konkurs Wiedzy o Zdrowiu będzie miał charakter testu. Wymagana wiedza nie będzie wiedzą specjalistyczną, ale taką, jaką powinien posiadać każdy człowiek, któremu zależy na własnym zdrowiu.
Konkurs odbędzie się w piątek 11 marca na lekcji 3 (9.40 – 10.25) Zgłoszenia kandydatów do środy 09. 03. do p. Katarzyny Makuch.
W czwartek dla osób zgłoszonych do konkursu odbędzie się spotkanie na platformie teams. podczas którego przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia konkursowe.

ZAGADNIENIA NA KONKURS
• Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego i skóry
• Choroby związane ze stanem naszego środowiska oraz ich profilaktyka
• Zagrożenia środowiska - ich przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania (efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, degradacja gleb, zanieczyszczenia powietrza i wody, odpady, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne)
• Wpływ powyższych zagrożeń na zdrowie człowieka (choroby, które mogą być wywołane lub zwiększa się ich ryzyko, objawy, skutki, leczenie)
• Wpływ na zdrowie azbestu, benzopirenu, akrylamidu , dichromianu (VI) potasu tlenków azotu, tlenku siarki (IV), czerwieni kongo, metali ciężkich
• Choroby nowotworowe – czynniki kancerogenne, rozwój nowotworu, profilaktyka
• Wpływ hałasu na zdrowie
• Stan środowiska a żywność.
• Informacje umieszczone na plakatach podczas Tygodnia Zdrowia
https://powietrze.malopolska.pl/baza/wplyw-zanieczyszczen-powietrza-na-zdrowie/
https://powietrze.malopolska.pl/baza/wplyw-poszczegolnych-zrodel-na-jakosc-powietrza-w-polsce/

 

KONKURS PLAKATOWY
Temat : DBAM O ZDROWIE SWOJE I INNYCH
W oparciu o materiały pozyskane ze szkolnej biblioteki (książki, podręczniki, czasopisma) przedstaw w formie plakatu hasło tegorocznego Tygodnia Zdrowia lub inną tematykę dotyczącą zaleceń, jak właściwie dbać o swoje zdrowie.
Forma plakatu dowolna. Wielkość od A3 do A2.
Na odwrocie plakatu należy umieścić: imię, nazwisko, klasę autora plakatu oraz tytuł i autora materiału bibliotecznego, na podstawie którego plakat został wykonany.
Plakaty należy dostarczać do biblioteki szkolnej do 18 marca 2022 r.
Więcej informacji można uzyskać u pani Katarzyny Makuch.

20220308 zdrowie

 

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły