Pracownie laboratoryjno-warsztatowe

Pracownie laboratoryjno-warsztatowe

 • ZSZiO w Sułkowicach

Pracownia mechatroniki

Wyposażona w 5 stanowisk do montażu układów mechatronicznych: 

 • pneumatycznych
 • elektropneumatycznych
 • elektrycznych silników trójfazowych
 • silników zasilanych 24 VDC
 • sterowanych sterownikami PLC

Pracownia mechatroniki i automatyzacji procesów produkcji

Wyposażona w 16 stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem do:

 • projektowania i symulacji działania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych FluidSimP
 • projektowania i symulacji działania układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych FluidSimH
 • projektowania i programowania sterowników PLC – pakiet OMRON
 • do programowania manipulatorów RobLab
 • projektowania i wytwarzania części SolidWorks i Camworks

W pracowni do dyspozycji uczniów są panele do montażu układów pneumatycznych i elektropneumatycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych, manipulatory oraz pulpity treningowe ze sterownikami PLC.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Pracownia obróbki ręcznej i montażu systemów energetyki odnawialnej

Pracownia montażu układów systemów energetyki znajduje się w hali laboratoryjno - warsztatowej. Składa się z czterech boksów na których uczniowie budują według projektów układy hydrauliczne wyposażone m. in. w panele solarne, wymienniki ciepła, zbiorniki wzbiorcze, pompy i urządzenia sterujące. Podczas prac montażowych uczniowie korzystają z narzędzi do wykonywania połączeń skręcanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych. Do przeprowadzania szczelności połączeń został zainstalowany pneumatyczny zawór redukcyjne umożliwiający szybką kontrolę.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Pracownia spawalnicza

wyposażona urządzenia(spawarki) do spawania metodami: MIG, MAG, TIG, MMA.

 • 01

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie

Wyposażona w odnowiony park maszynowy obrabiarek konwencjonalnych: tokarki, frezarki, wiertarki, piłę taśmową oraz sprzęt warsztatowy i pomiarowy. W skład sprzętu pomiarowego oprócz konwencjonalnych urządzeń wchodzi współrzędnościowa maszyna TESA, projektor pomiarowy, mikroskop pomiarowy, twardościomierz i urządzenie do pomiaru chropowatości.

 • 01
 • 02
 • 02b
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Pracownia elektryki i elektroniki

Wyposażona w 8 stanowisk laboratoryjnych, w których skład wchodzą: zasilacz, miernik uniwersalny, mierniki szkolne, oscyloskop, generator, zestaw komputerowy z oprogramowaniem do projektowania i i symulacji układów elektronicznych, oraz zestawy do montażu. W pracowni znajdują się 4 zestawy LEGO MINDSTORMS EV3 oraz zestawy ARDUINO do testowania układów mikrokontrolerowych

 • 11
 • 12

Pracownia elektrotechniki i diagnostyki samochodowej

wyposażona w: testery diagnostyczne, panele ćwiczeniowe z budowy i mechatroniki samochodowej, inne urządzenia diagnostyczne stosowane na stacji kontrolno-pomiarowej.

 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły