Szkoła

Aktywna Tablica

  • Urszula Woźnik-Batko

Rządowyprogram rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
na  lata 2020-2024
„Aktywna Tablica”

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" Dz.U. 2020 poz. 1883

Szkolny e-koordynator:

mgr Urszula Woźnik Batko

Szkolny Zespół Samokształceniowy:

1) mgr Anna Łuczak

2) mgr Katarzyna Makuch

3) mgr Joanna Gubała

4) mgr Katarzyna Piwowarska Piechota

5) mgr Elżbieta Ziemienin Profic

6) mgr inż. Grzegorz Biela

7) mgr inż. Tadeusz Pelc

8) mgr Waldemar Wolski

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK

LEKCJE OTWARTE

SZKOLENIA

DOBRE PRAKTYKI

Kontakt

  • ZSZiO w Sułkowicach
    32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

    Telefon: (012) 273-20-08
    Fax: (012) 274-21-22

    Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły